İç Denetim Çözümleri

Artan risk değerleme sorumluluklarından, mevzuat denetimlerinden ve kısıtlı bütçelerden kaynaklanan artan denetim yükleri, iç denetim birimini daha az kaynakla daha çok iş yapar duruma getirmiştir. Birçok denetim birimi hala, çalışma kağıtlarını belgeleyerek ve raporlar hazırlayarak manüel ve kağıt yoğun süreçler kullanmaktadır. İç denetim süreçlerinizi geliştirmek için KİOS teknolojisinden yararlanmak iç denetim ekibine denetim süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. KİOS iç denetim çözümleri, uyum, BT, iç kontrol ve risk yönetimi süreçleri boyunca denetim bulgularının, kilit risk alanlarının ve tavsiyelerin paylaşımını da içeren denetim sürecinizin kilit durumlarını standartlaştırmanıza, otomatik hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olmaktadır. Denetçiler için yine denetçiler tarafından tasarlanmış olan kapsamlı denetim yönetimi çözümlerimiz risk değerlendirmesine, denetim planlamasına, programlamaya, çalışma kağıdı hazırlamaya, zaman ve harcama girişine, denetim raporu oluşturulmasına ve olay izlemeye yardımcı olmaktadır. KİOS iç denetim çözümlerinden faydalanarak, gereksiz çabalardan kaçınır ve değerli olan zamanınızı, paranızı ve kaynaklarınızı korumuş olursunuz. KİOS iç denetim çözümleri denetim ekibine, iç kontrolleri tanımalarında , test etmelerinde, risk ölçümleri ve araştırma yapmalarında zaman tasarrufu sağlar. KİOS çözümlerinin bir parçası olarak ya da tamamen bağımsız bir ürün olarak kurumunuzun iş ihtiyaçlarına göre şekillenmiş esnek iç denetim çözümleri ile iç denetim faaliyetlerinize değer katıyoruz.

GRC Yazılımları

KİOS entegre GRC (Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum) çözümleri ile kurumlar, tüm GRC paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir teknolojiye sahip olmaktadır. Uyum uzmanlarının, yasanın, politika yönetiminin, risk yönetiminin, iç kontrol yönetiminin ve iç denetimin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş KİOS GRC, kullanıcılarına; mevzuatsal açıklama, uyum görüntülemesi, mevzuatsal haberler, mevzuatsal bilgiler, belgeleme ve de iş akışı için çözümler sunmaktadır. KİOS çözümleri denetim, risk ve uyum grupları arasındaki engelleri kaldırmaya, faaliyet giderlerini azaltırken kurum değerini yükseltme amacı ile bu grupların yüksek öncelikli risk alanlarına etkin ve etkili olarak yoğunlaşmasını sağlayarak katkı sağlar. KİOS çözümleri, aşırı yüklenmeleri, boşlukları, gereksiz çabaları ortadan kaldırarak, değer yaratmanıza yardımcı olacak şekilde risk maruziyetini dengelemek için pragmatik bir yaklaşımda bulunmanızı sağlar. KİOS çözümleri tüm güvence gruplarının ortak ve paylaşılmış bir veri modeli geliştirmesini sağlayarak, denetim, risk ve uyum süreci sahipleri için ortak bir giriş noktası sağlar. Ortak tanımların, kurumsal raporlama yapılarının, çerçeve ve modellerinin paylaşımı ile kurumunuzun gelişmiş veri doğrulamalarını, sürekli işbirliğini ve modern GRC yaklaşımlarını hayata geçirmesine olanak sağlar. KİOS GRC çözümleri acil durum fırsatlarından avantaj sağlayarak kurumunuzu güçlendirirken aynı zamanda, önceden tahmin edilemeyen olaylara cevap verebilme yeteneğinizi geliştirir ve buna ek olarak kurumsal risk profilini ve kontrol çevresini yönetmenize katkı sağlar.

KİOS-Internal Audit

KİOS entegre GRC (Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum) çözümleri ile kurumlar, tüm GRC paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir teknolojiye sahip olmaktadır. Uyum uzmanlarının, yasanın, politika yönetiminin, risk yönetiminin, iç kontrol yönetiminin ve iç denetimin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş KİOS GRC, kullanıcılarına; mevzuatsal açıklama, uyum görüntülemesi, mevzuatsal haberler, mevzuatsal bilgiler, belgeleme ve de iş akışı için çözümler sunmaktadır. KİOS çözümleri denetim, risk ve uyum grupları arasındaki engelleri kaldırmaya, faaliyet giderlerini azaltırken kurum değerini yükseltme amacı ile bu grupların yüksek öncelikli risk alanlarına etkin ve etkili olarak yoğunlaşmasını sağlayarak katkı sağlar. KİOS çözümleri, aşırı yüklenmeleri, boşlukları, gereksiz çabaları ortadan kaldırarak, değer yaratmanıza yardımcı olacak şekilde risk maruziyetini dengelemek için pragmatik bir yaklaşımda bulunmanızı sağlar. KİOS çözümleri tüm güvence gruplarının ortak ve paylaşılmış bir veri modeli geliştirmesini sağlayarak, denetim, risk ve uyum süreci sahipleri için ortak bir giriş noktası sağlar. Ortak tanımların, kurumsal raporlama yapılarının, çerçeve ve modellerinin paylaşımı ile kurumunuzun gelişmiş veri doğrulamalarını, sürekli işbirliğini ve modern GRC yaklaşımlarını hayata geçirmesine olanak sağlar. KİOS GRC çözümleri acil durum fırsatlarından avantaj sağlayarak kurumunuzu güçlendirirken aynı zamanda, önceden tahmin edilemeyen olaylara cevap verebilme yeteneğinizi geliştirir ve buna ek olarak kurumsal risk profilini ve kontrol çevresini yönetmenize katkı sağlar.